Revize

 

  

Cenový sazebník revizí chladivových okruhů s regulovanými chladivy 

 
Základní cena :
a)      Chladící jednotka s náplní chladiva do 3 kg..........................................................950,- Kč
b)      Chladící jednotka s náplní chladiva od 3 kg do 30 kg...........................................1900,- Kč
c)      Chladící jednotka s náplní chladiva od 30 kg do 300 kg........................................2850,- Kč
d)      Chladící jednotka s náplní chladiva od 300 kg do 1000 kg....................................3500,- Kč
 
Příplatky :
a)      Za zavedení revizní knihy..................................................................................280,- Kč
b)      Revize vnitřní jednotky multisystému klimatizace..................................................100,- Kč
 
 
Vedlejší náklady
a)      Doba vynaložená na přesuny v areálu provozovatele zařízení, uvolnění
přístupu k agregátům chladící jednotky a čekací doby..........................................350 Kč/h
b)      Placené parkování..................................................................................dle skutečnosti
 
Cestovní náklady
a)      Doprava mimo Prahu......................................................................................15 Kč/km
a)      Cestovné (účtuje se při cestách po Praze)..…………………......................................350 Kč/h
 
Celková cena : k výsledné částce takto vypočtené bude přičtena toho času platná daň z přidané hodnoty.
 
Nabízíme Vám
Dolní navigace