Macák s.r.o. / Naše služby / Větrání

Větrání

ScaniaDodávky a instalace zařízení vzduchotechniky (VZT) provádíme v komplexním zajištění.

Po zadání zakázky předložíme investoru návrh řešení včetně propočtu jeho ceny. Po uzavření smlouvy o dílo a následné projekci provedeme dodávky a montáže okruhů VZT, chlazení, měření a regulace a jejich uvedení do provozu.

Tyto práce i dodávky provádíme i v dílčím rozsahu. Zařízení projektujeme a dodáváme podle našeho návrhu nebo podle již vypracovaných projektů. 

                          

   

DD

Servis zařízení vzduchotechniky a zařízení zabezpečujících funkci vzducho techniky.

Po ukončení instalačních prací se postaráme rovněž o provozní údržbu a servis, opravy či úpravy zařízení námi navržených a instalovaných zařízení vzduchotechniky, chlazení, regulační okruhy ústředního vytápění a měření a regulace. Standardně poskytujeme na funkci námi instalovaného zařízení garanční lhůtu na dobu dvou let.

Servis a opravy provádíme na základě objednávek i na zařízeních, které byly instalovány jinými dodvatelskými firmami.

 

Nabízíme Vám
Dolní navigace